Støver skole, 8030 Bodø, tlf 75 55 69 40

 

Skolen vår

Skoleinfo
Visjon og mål
Småteamet
Storteamet
Ukeplaner
Personalet
SFO
Arkiv
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Støver skole

  Postadresse /Besøksadresse: Kløftveien 8, 8030 Bodø.

Mailadr: stover.skole@bodo.kommune.no 

Kontaktlærerne oppgir selv sine mailadresser.

Hjemmesida: http://stover.bkskole.no

Telefon sentralbord: 75 55 69 40.  SFO 75 55 6950.

Rektor 75 55 6941, inspektør 75 55 69 42,

helsesøster (bare tirsdag) 75 55 69 43,             

vaktmester 75 55 69 55

 
     
     
ANSATTE VED SKOLEN:    
Gunnar Andreassen rektor gunnar.andreassen@bodo.kommune.no
Trond Strømsvik inspektør  
Kari Berg leder SFO  
Bente M. Solem sekretær , mandag - torsdag  
Håkon Johansen vaktmester  
Elin Jørgensen kontaktlærer 1.trinn  
Siri Andreassen Åsjord kontaktlærer 2.trinn  
Aina Estensen kontaktlærer 2.trinn  
Merete Jakobsen kontaktlærer 3.trinn  
Ivan Andre Johnsen kontaktlærer 4.trinn  
Beate Brekstad kontaktlærer 4.trinn  
Charlotte Pedersen kontaktlærer 5.trinn  
Ørjan Andre Snoen kontaktlærer 6.trinn  
Markus Kråkmo kontaktlærer 7.trinn  
Aase Haldorsen Lærer 5-7.trinn  
Eli Utne Haukland Lærer 7.trinn  
Sigrid Carlsen Lærer 3. og 5.trinn  
Lena Aas Lærer  
Sølvi Barstad Lærer 3. og 4.trinn  
Mona Thomassen PPT  
Karina Andreassen assistent skole og SFO
Solveig Eiterjord assistent skole og SFO  
Erika Knudsen assistent skole og SFO  
Ingebjørg Enoksen assistent skole og SFO  
Wenche Brækkan assistent skole og SFO  
Christine Kvalnes Miljøterapeut skole og SFO  
Hanne Kristiansen assistent SFO  
Paula Danielsen assistent SFO  
Elin S. Nilssen helsesøster, tirsdager  
Solvor Fygle Logoped. Kontortid hver tirsdags formiddag.  
Jeylani M. Hassan renholder  

                                               

 
 
 
     

                              Ansvarlige for sidene: Gunnar Andreassen